2011 – INSPIRUJME SE… POTŘEBAMI

O KONFERENCI 2011

Dne 30. listopadu 2011 proběhla v průhonickém centru FLORET konference Inspirujme se… potřebami. Konference byla tentokrát zaměřena na naplňování potřeb všech běžných „negisových“ uživatelů, všech těch, kteří nepotřebují kompatibilní data a služby, ale žádají konzistentní informaci založenou na datech. Samozřejmě jsme se věnovali také souladu s INSPIRE a výsledkům z testování datových specifikací přílohy II a III, které proběhlo v létě. Do programu k jednotlivým tématům byly zahrnuty také prezentace os slovenského koordinátora INSPIRE – Slovenské agentury životného prostredia.

PREZENTÁCIE 2011

STŘEDA 30. LISTOPADU
09:00 – 10:00 Registrace
10:00 – 10:30 Zahájení akce
Úvodní slovo
Tomáš Vrbík, Ministerstvo životního prostředí
M. Votava, IBM Česká republika
Karel Charvát, Help service remote sensing s.r.o.
10:30 – 12:00 INSPIRE služby
Jiří Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Bohumil Vlček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Peter Mozolík, Slovenská agentúra životného prostredia
K. Charvát, Š. Kafka, J. Čepický, M. Šrédl,P. Vohnout, J. Ježek, M. Kepka, M. Vlk, Help Service Remote Sensing s. r. o.
12:00 – 13:30 Oběd
13:30 – 15:00 INSPIRE Data I. – Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti Směrnice INSPIRE II.
Z. Štěrba, R. Štampach, P. Kubíček, Masarykova univerzita Brno
P. Duda, R. Štampach, Masarykova univerzita Brno
15:00 – 15:30 Přestávka
13:30 – 15:00 INSPIRE Data II. – Testování datových specifikací přílohy II a III
Tomáš Řezník, Robert Tomas, Martin Tuchyňa, Joint Research Centre
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
Bohdan Baron, ÚRM hl. m. Praha
17:00 – 17:30 Přestávka
17:30 – 19:00 Strategie implementace INSPIRE
Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia
Jarmila Cikánková, Renata Horáková, Jitka Faugnerová, Pavlína Slavíková, Jiří Hradec CENIA, česká informační agentura životního prostředí
19:00 – 23:00 Ukončení akce, společenský večer