3. INSPIRE ESPUS konferencia & Inspirujme se 2022

O KONFERENCII

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Česká informační agentura životního prostředí Vás pozývajú 7. – 8. decembra 2022 na Štrbské Pleso, kde sa uskutoční „3. INSPIRE ESPUS konferencia & Inspirujme se 2022“.

ESPUS je akronym projektu Efektívny manažment priestorových údajov a služieb, ktorý realizuje Ministerstvo životného prostredia SR od roku 2020. Keďže 3. INSPIRE ESPUS konferencia mala priniesť ku koncu roku 2022 jeho zhodnotenie a súčasne prichádza obdobie tradičnej konferencie Inspirujme se …efektívnym riešením je ich vzájomné spojenie.

Téma efektívnosti a účinnosti bola hlavnou témou konferencie Inspirujme se… už v roku 2012. Vtedy sa diskutovalo o výhodách zdieľania informácií a riešeniach pri implementácii komplexných povinností smernice INSPIRE. Tento rok by sme sa chceli opäť vrátiť k efektívnosti. Už nie z pohľadu úspory času a peňazí, ale skôr s úvahou, ako efektívne využiť to, čo bolo zriadené a vybudované, a to nielen vďaka INSPIRE. Rezervy vidíme v tom, ako často sa priestorové údaje reálne využívajú a na čo všetko sa dajú využiť, keďže by mohli byť jedným zo základných pilierov e-governmentu v Českej republike a na Slovensku, ak by sa ich význam vhodne odkomunikoval relevantným cieľovým skupinám.

Komunita GIS je trochu uzavretý svet a je potrebné hľadať cesty komunikácie a porozumenia s inými komunitami a doménami. Tradičné témy týkajúce sa priestorových údajov, ich harmonizácie, služieb priestorových údajov alebo nástrojov na ich tvorbu preto doplní netechnická oblasť, a tou je komunikácia. Ako možno informácie o priestorových údajoch sprostredkovať kľúčovým cieľovým skupinám? Ďalšou novou témou bude architektúra, širší kontext a podpora strategického plánovania. Často totiž len kvôli povinnostiam nevnímame širšie súvislosti. Môžeme ešte vystúpiť z tohto sveta a nájsť miesta a možnosti, kam priestorové údaje v spoločnosti patria?

Dúfame, že niektoré z hlavných tém budú s Vami rezonovať a budete sa s nami chcieť podeliť o Vaše úspechy, ale i výzvy, ktorým čelíte. Hoci podujatie oznamujeme len v krátkom čase, dúfame, že pracovné a rodinné povinnosti Vám umožnia prísť do Vysokých Tatier osobne.

Veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť priestor pre opätovné stretnutia, nové spolupráce a vzájomnú inšpiráciu.

VIAC O INSPIREVIAC O ESPUS

PROGRAM

STREDA 7. 12. 2022

09:00–12:00 Registrácia

10:00–10:15 Otvorenie konferencie

Úvodné slovo
zástupca Ministerstva životného prostredia SR
,
zástupca České informační agentury životního prostředí


10:15–11:45 Koncepčné riadenie

Systematická podpora riadenia a rozvoja informatizácie MŽP SR  
Eva Rusnáková, Ministerstvo životného prostredia SR

Informační koncepce – aktuální výzvy rozvoje IT služeb MŽP  
Jaromír Adamuška, Ministerstvo životního prostředí ČR

Implementace GeoInfoStrategie2020+ na plné obrátky  
Michal Tichý, Ministerstvo vnitra ČR 

INSPIRE efektivně v ČR a SR  
Jitka Faugnerová, Česká informační agentura životního prostředí,
Martin Tuchyňa, Ministerstvo životného prostredia SR
 

11:45–12:00 Prestávka
12:00–13:00 Efektívna správa priestorových údajov a služieb

Projekt ESPUS  
Dátová kancelária NIPI, Ministerstvo životného prostredia SR  

13:00–14:00 Obed

14:00–15:30 Príklady implementácie INSPIRE

Poskytování dat a služeb ČÚZK
 
Ivana Svatá, Český úřad zeměměřický a katastrální

Rezort ÚGKK SR na ceste ku kvalitnejším údajom  
Kinga Dombiová, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


END podle INSPIRE (Environment Noise Directive)  
Pavel Junek, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Implementácia INSPIRE na SHMÚ  
Marián Haluška, Slovenský hydrometeorologický ústav


15:30–16:00 Prestávka

16:00–17:00 Geodáta v akcii a implementace INSPIRE

Udržateľnosť v kontexte 3D dát (video)  
Marcela Bindzárová Gergeľová, Martina Zeleňáková, Miroslav Garaj, Technická univerzita v Košiciach


Map WhiteBoard – kolaborativní technologie pro prostorová data  
Karel Charvát, WirelessInfo

Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE
 
Miroslav Fanta, Česká informační agentura životního prostředí
Jiří Kocourek, Ministerstvo vnitra ČR,
Radoslav Chudý, Marian Paluška, SEVITECH


17:00 Ukončenie programu prvého dňa

20:00–23:30 Spoločenský večer


ŠTVRTOK 8. 12. 2022

9:00–11:00 Národné geoportály, geoportály lebo len portály?

RPI 2.0 + Národný geoportál 2.0  
Martin Tuchyňa, Radoslav Chudý, Martin Koška, Peter Mozolík,
Ministerstvo životného prostredia SR


Geoportál 2.0 (Národní geoportál ČR)  
Jitka Faugnerová, Luděk Hloušek, Česká informační agentura životního prostředí

Produkty a služby ZBGIS  
Jaroslav Ambróz, Zymestic Solutions s.r.o.

Geoportál hl. m. Prahy 2.0  
Lucie Kovaříková, Bohdan Baron, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Využitie webových GIS technológií v ESPRIT spol. s r.o.  
Martin Zápotocký, ESPRIT spol. s r.o.

11:00–11:30 Prestávka

11:30–12:30 Tatranská dielňa II.

Tatranský workshop 2022  
Jitka Faugnerová, Česká informační agentura životního prostředí
Martin Tuchyňa
, Ministerstvo životného prostredia SR

12:30–13:30 Obed

13:30–15:30 Otvorenosť a územné plánovanie – vieme, ako na to
Spatial Data Infrastructures for Spatial Planning  
Thorsten Reitz, wetransform GmbH

Open geodata a územný plán  
Miloslav Michalko, Svetová Banka

Vedení účelových územních prvků v RÚIAN jako efektivní způsob sdílení dat  
Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální

Otvorene v malej spoločnosti (ako používame otvorené dáta a softvér v ATAPEX s. r. o.)  
Jakub Fuska, ATAPEX s. r. o.

Hub4Everybody open-source publikace a sdílení geo-dat  
František Zadražil, LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o.


15:30 Záver konferencie


Prehľad abstraktovORGANIZÁTORI

Kontakty na organizátorov konferencie

Česká informační agentura životního prostředí

Moskevská 1523/63
101 00, Praha 10

tel.: + 420 797 872 011

Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky

Nám. L‘. Štúra 1
812 35, Bratislava
tel.: +421 048 4374 523

SPONZORI A MEDIÁLNI PARTNERI

GISportal.cz

mediálny partner

SYNCHRONIX

partner konferencie

SEVITECH CZ

partner konferencie

ZÁŠTITA

V roku 2022 sa akcia koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

O PROJEKTE ESPUS

Projekt Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) si kladie za cieľ zlepšiť fungovanie verejnej správy vďaka efektívnemu sprístupňovaniu a využívaniu priestorových dát a služieb. ESPUS je financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa (EVS).

VIAC O ESPUS