2021 – INSPIRUJME SE… UŽIVATELI

O KONFERENCI 2021

Česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky se k vám po dvouleté přestávce vrací s 12. ročníkem konference Inspirujme se…uživateli.

V roce 2019 vstoupila v platnost evropská směrnice o otevřených datech. Směrnice INSPIRE přinesla malý převrat ve zpřístupňování dat již v roce 2007. Bylo by možné říci, že se data na uživatele valí ze všech stran a je jen na nich, která vyberou, kde je najdou a odkud je stáhnou. Je ale také možné, že tolik dat už ani není potřeba a jejich uživatelé by oproti kvantitě upřednostnili kvalitu. Nebo jiný způsob jejich zpřístupnění. Mají uživatelé jasno v tom, co chtějí? Státní správa svými daty a portály zajišťuje své agendy a plní zákonné povinnosti. Dokáže však své uživatele identifikovat a naplnit jejich očekávání?

Letošní ročník nabízí dostatek prostoru pro představení dobré praxe ve zpřístupňování dat, pro diskuse o nákladném a někdy zbytečném budování složitých portálů, pro hrstku lidí, čas bude věnován i novým nápadům ze strany uživatelů. Rádi bychom také nastínili možnosti přicházející (možná) prostřednictvím Národního plánu obnovy (v ČR) a Programu obnovy (v SR), jejichž využitím nabízí Evropská unie členským státům způsob, jak financovat své nápady směřující k celkové regeneraci zemí po měsících pandemie. Je možné tyto programy využít pokud potřebujeme lépe publikovat data, nebo vytvořit služby a aplikace nad daty, které by odborné i laické uživatelské komunitě dodaly to, co potřebují?

Přijďte se inspirovat do inspirativního prostoru Centra architektury města Prahy, těšíme se na setkání s vámi!
Rádi bychom vás upozornili na sérii online akcí, které jsme uspořádali v době, kdy nebylo možné setkat se osobně. Jejich záznamy jsou dostupné zde:

DEN S INSPIRE 2020DEN S INSPIRE 2021

PROGRAM

ÚTERÝ 5. 10. 2021
PŘEJÍT NA VIDEOZÁZNAM ZDE
09:00–12:00 Registrace
10:00–10:15 Zahájení konference  
Miroslav Havránek, ředitel CENIA, Martin Déneši, generální ředitel sekce informatiky MŽP, SR
10:15–12:00 Zelená dohoda, INSPIRE a Open data v Evropě
Milan Chrenko, Evropská agentura životního prostředí
Jordi Escriu, DG JRC, Evropská komise
Jiří Pilař, DG Connect, Evropská komise
Hannes Reuter, DG Eurostat, Evropská komise
Eva Pauknerová, Český úřad zeměměřický a katastrální
12:00–13:00 Oběd
13:00–15:00 Uživatel na prvním místě
Roman Vrba, Ministerstvo vnitra ČR
Martin Konečný, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, SR
Michal Bláha, česko.digital, Hlídač státu
Martin Majling, SUXA, Flowbakery
Jiří Čtyroký, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
15:00–15:30 Přestávka
15:30–17:30 INSPIRE v době Zelené dohody
Miroslav Havránek, CENIA
Katarína Belobradová, Ministerstvo životného prostredia, SR
Jitka Faugnerová, Martin Tuchyňa, CENIA, Ministerstvo životného prostredia, SR
Veronika Kocourková, Jitka Coufalová, Ministerstvo vnitra ČR
Tomáš Řezník, Masarykova Univerzita
Karel Charvát, WirelessInfo/Plan4all
17:40 Ukončení programu prvního dne
17:45 Společenský večer (předpokládané ukončení společenského večera ve 21:00)
STŘEDA 6. 10. 2021
PŘEJÍT NA VIDEOZÁZNAM ZDE
9:00–11:00 Implementujeme INSPIRE
Jitka Faugnerová, Magdalena Kabátová, CENIA
Martin Tuchyňa, Peter Mozolík, Radoslav Chudý, Richard Feciskanin, Ministerstvo životného prostredia, SR, Univerzita Komenského v Bratislave, Synchronix
Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Kinga Dombiová, Peter Deák, Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Jana Kučerová, Ministerstvo vnitra ČR
Jáchym Čepický, OpenGeoLabs s.r.o.
11:00–11:30 Přestávka
11:30–13:00 Potenciál dat v prostoru
Lukáš Jankovič, Občianske združenie Alvaria
Alžbeta Gardoňová, Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy
Jan Růžička, OpenGeoLabs s.r.o.
Maroš Nikolaj, Esprit
Luděk Hloušek, CENIA
13:00 Ukončení programu druhého dne
13:00–13:30 Občerstvení
13:30–14:30 Komentovaná prohlídka prostor CAMP a jeho okolí
PŘEHLED ABSTRAKTŮ KE STAŽENÍ ZDE
FINÁLNÍ PROGRAM KE STAŽENÍ ZDE