GEOPORTÁL 2.0 – AKTUALIZACE UŽIVATELSKÝCH POŽADAVKŮ

VIDEOZÁZNAMPREZENTACE

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) zahájí nový rok aktualizací uživatelských požadavků ke geoportálu.
V této souvislosti bychom vás rádi pozvali na seminář, který se uskuteční dne 4. 1. 2023 v čase 9:30–13:00 v budově CENIA, Moskevská 1523/63, Praha 10, v místnosti 514+515.
(V okolí budovy jsou placené parkovací zóny, nejbližší zastávka MHD je Bohdalec nebo Koh-i-noor).

Na akci je nutné se zaregistrovat a vybrat prezenční nebo on-line účast.
Upozorňujeme, že kapacita pro prezenční účast bude omezena, po jejím vyčerpání budou účastníci automaticky registrováni pro účast on-line. Pro on-line účastníky bude využita platforma MS Teams, link na schůzku bude zaslán den předem.

Seminář navazuje na akci, která se konala již v prosinci roku 2019. Tehdy byl jejím výsledkem ucelený seznam uživatelských požadavků, zpracovaných z pohledu státní správy, samosprávy, akademiků a jednotlivých uživatelů. Jelikož už uběhly 3 roky, bylo by vhodné původní seznam požadavků na geoportál aktualizovat.

O čem bychom chtěli diskutovat:

Potřebují organizace veřejné správy své geoportály?

Co jiného, kromě obvyklého vyhledání dat a zobrazení map, by měly geoportály umět?

Vyhovuje vám současný geoportál?

Nástroje geoportálu, které byste rozhodně do budoucna nepotřebovali.

Nástroje geoportálu, které by i v budoucím řešení měly zůstat.

Registrační formulář

This form is disabled.