2014 – INSPIRUJME SE… HODNOCENÍM

O KONFERENCI 2014

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Slovenská agentura životného prostredia si vás dovolují pozvat na 3. ročník česko-slovenské konference Inspirujme se… Rok 2014 je pro Směrnici INSPIRE rokem hodnocení, tedy rokem, kdy Evropská komise vyhodnocuje, chtělo by se říct úspěchy nebo neúspěchy implementace Směrnice INSPIRE, správněji však výsledky implementace. K takovému hodnocení dochází u každé směrnice 7 let po jejím vstupu v platnost. Ano, a už je 6 let od momentu, kdy se ze Směrnice stala část jednoho českého zákona a 5 let, kdy vznikl jeden nový zákon slovenský. Rozhodli jsme se tedy, že i my budeme spolu s Vámi na letošním Inspirujme se… hodnotit. Tedy Inspirujme se …hodnocením.
Vnímáte INSPIRE jako významný milník? Rozdělujete svoje pracovní zkušenosti a dobu „před INSPIRE“ a „s INSPIRE“? Myslíte si, že se někdy na této konferenci budeme bavit i o době „po INSPIRE“? Máte díky INSPIRE novou práci? Nebo jste o ni kvůli INSPIRE přišli? Otevřely se vám nebo vaší firmě díky INSPIRE nové možnosti? Jak posledních 7 let hodnotíte? Přijďte nebo přijeďte se svým hodnocením 25. a 26. 11. 2014 do Floretu v Průhonicích, ať jste povinný poskytovatel zahlcený požadavky, uživatel nadšený dostupností dat, které INSPIRE jistě pomohl, nebo firma nabízející nástroje, které celý INSPIRE oběma stranám usnadňují.
Těšíme se na setkání s vámi! INSPIRE tým CENIA a SAŽP

PREZENTACE 2014

ÚTERÝ 25. LISTOPADU
09:00 – 13:00 Registrace
10:00 – 10:05 Zahájení konference
Jan Landa, náměstek ministra, Ministerstvo životního prostředí ČR
10:05–11:15 7 let s INSPIRE – krátké ohlédnutí
Ondřej Kliment
zástupce Ministerstva životného prostredia SR
ředitel agentury, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Marek Žiačik
vedúci rezortného strediska environmentálnych dat a informacnych sluzieb, Slovenská agentúra životného prostredia
místopřeseda úřadu, Český úřad zeměměřický a katastrální
zástupce předsedkyně, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
zástupce generálního partnera konference, Help Service Remote Sensing
11:15 – 11:30 Přestávka
11:30 – 13:00 INSPIRE na křižovatce…
Robert Konrad, European Commission
Robert Tomas, EC&EEA INSPIRE Coordination Team
Stefan Jensen, European Environment Agency
13:00 – 14:30 Oběd
14:30 – 16:30 Implementace INSPIRE a využití dat
Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia
Petr Dvořáček, Pavel Šidlichovský, Český úřad zeměměřický a katastrální
Tomáš Mildorf, Západočeská univerzita v Plzni
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
Karel Charvát, Help Service Remote Sensing
Radoslav Chudý, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Jiří Roubínek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Tomáš Řezník, Masarykova univerzita
Karel Charvát, Karel Charvát junior, Help Service Remote Sensing
Vojtěch Lukas, Mendelova univerzita
Šárka Horáková, Wireless Info
Štěpán Kafka, Help Service Remote Sensing
16:30 – 17:00 Přestávka
17:00 – 19:00 INSPIRE a povinní poskytovatelé
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zdeňka Udržalová, Český statistický úřad
Štefan Káčer, Robert Cibula, Štátny geologický ústav Dionýsa Štúra
Alena Šťovíčková, Národní památkový ústav
Tomáš Mildorf, Západočeská univerzita
Radoslav Chudý, G-BASE, s.r.o.
Radek Kuttelwascher, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
19:00 Zakončení prvního dne, slosování dotazníků, společenský večer
STŘEDA 26. LISTOPADU
09:00 – 11:00 Workshop Národní geoportál INSPIRE a projekt eENVplus
Lenka Jirásková, Zbyněk Stein, Jana Bašistová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Jiří Roubínek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
11:00 – 11:30 Přestávka
11:30 – 13:00 INSPIRE – strategie, legislativa, licence
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra České republiky
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Drahomíra Zedníčková, TopGIS s.r.o.
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:30 Otevřený SW a otevřená data
Otevřený software, otevřená data, otevřené standardy
Jáchym Čepický, Otevřená GeoInfrastruktura z.s., OSGeo.org
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
Josef Fryml, České centrum pro vědu a společnost
Jaroslav Piroh, Skeyemap s.r.o.
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
15:30 – 16:00 Přestávka
16:00 – 17:00 Workshop
Petr Kubíček, Masarykova univerzita
Tomáš Řezník, Petr Kubíček, Masarykova univerzita
17:00 Slosování dotazníků, zakončení konference