O KONFERENCII

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Česká informační agentura životního prostředí Vás pozývajú 7. – 8. decembra 2022 do Vysokých Tatier, kde sa uskutoční „3. INSPIRE ESPUS konferencie & Inspirujme se 2022“.

ESPUS je akronym projektu Efektívny manažment priestorových údajov a služieb, ktorý realizuje Ministerstvo životného prostredia SR od roku 2020. Keďže 3. INSPIRE ESPUS konferencia mala priniesť ku koncu roku 2022 jeho zhodnotenie a súčasne prichádza obdobie tradičnej konferencie Inspirujme se …efektívnym riešením je ich vzájomné spojenie.

Téma efektívnosti a účinnosti bola hlavnou témou konferencie Inspirujme se… už v roku 2012. Vtedy sa diskutovalo o výhodách zdieľania informácií a riešeniach pri implementácii komplexných povinností smernice INSPIRE. Tento rok by sme sa chceli opäť vrátiť k efektívnosti. Už nie z pohľadu úspory času a peňazí, ale skôr s úvahou, ako efektívne využiť to, čo bolo zriadené a vybudované, a to nielen vďaka INSPIRE. Rezervy vidíme v tom, ako často sa priestorové údaje reálne využívajú a na čo všetko sa dajú využiť, keďže by mohli byť jedným zo základných pilierov e-governmentu v Českej republike a na Slovensku, ak by sa ich význam vhodne odkomunikoval relevantným cieľovým skupinám.

Komunita GIS je trochu uzavretý svet a je potrebné hľadať cesty komunikácie a porozumenia s inými komunitami a doménami. Tradičné témy týkajúce sa priestorových údajov, ich harmonizácie, služieb priestorových údajov alebo nástrojov na ich tvorbu preto doplní netechnická oblasť, a tou je komunikácia. Ako možno informácie o priestorových údajoch sprostredkovať kľúčovým cieľovým skupinám? Ďalšou novou témou bude architektúra, širší kontext a podpora strategického plánovania. Často totiž len kvôli povinnostiam nevnímame širšie súvislosti. Môžeme ešte vystúpiť z tohto sveta a nájsť miesta a možnosti, kam priestorové údaje v spoločnosti patria?

Dúfame, že niektoré z hlavných tém budú s Vami rezonovať a budete sa s nami chcieť podeliť o Vaše úspechy, ale i výzvy, ktorým čelíte. Hoci podujatie oznamujeme len v krátkom čase, dúfame, že pracovné a rodinné povinnosti Vám umožnia prísť do Vysokých Tatier osobne.

Veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť priestor pre opätovné stretnutia, nové spolupráce a vzájomnú inšpiráciu.

VIAC O INSPIREVIAC O ESPUS