O KONFERENCI

Česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky se k vám po dvouleté přestávce vrací s 12. ročníkem konference Inspirujme se…uživateli.

V roce 2019 vstoupila v platnost evropská směrnice o otevřených datech. Směrnice INSPIRE přinesla malý převrat ve zpřístupňování dat již v roce 2007. Bylo by možné říci, že se data na uživatele valí ze všech stran a je jen na nich, která vyberou, kde je najdou a odkud je stáhnou. Je ale také možné, že tolik dat už ani není potřeba a jejich uživatelé by oproti kvantitě upřednostnili kvalitu. Nebo jiný způsob jejich zpřístupnění. Mají uživatelé jasno v tom, co chtějí? Státní správa svými daty a portály zajišťuje své agendy a plní zákonné povinnosti. Dokáže však své uživatele identifikovat a naplnit jejich očekávání?

Letošní ročník nabízí dostatek prostoru pro představení dobré praxe ve zpřístupňování dat, pro diskuse o nákladném a někdy zbytečném budování složitých portálů, pro hrstku lidí, čas bude věnován i novým nápadům ze strany uživatelů. Rádi bychom také nastínili možnosti přicházející (možná) prostřednictvím Národního plánu obnovy (v ČR) a Programu obnovy (v SR), jejichž využitím nabízí Evropská unie členským státům způsob, jak financovat své nápady směřující k celkové regeneraci zemí po měsících pandemie. Je možné tyto programy využít pokud potřebujeme lépe publikovat data, nebo vytvořit služby a aplikace nad daty, které by odborné i laické uživatelské komunitě dodaly to, co potřebují?

Přijďte se inspirovat do inspirativního prostoru Centra architektury města Prahy, těšíme se na setkání s vámi!

Rádi bychom vás upozornili na sérii online akcí, které jsme uspořádali v době, kdy nebylo možné setkat se osobně. Jejich záznamy jsou dostupné zde:

DEN S INSPIRE 2020DEN S INSPIRE 2021VÍCE O INSPIRE