O KONFERENCI

Evropská unie i v dnešní době plné nejistoty podporuje využívání moderních technologií a lidského potenciálu pro podporu sběru, tvorby a využívání dat o planetě Zemi.

Program Copernicus zaměřený na dálkový průzkum Země a infrastruktura INSPIRE adresující harmonizované sdílení prostorových dat patří mezi důležité iniciativy řízené a podporované Evropskou komisí ve spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA), Evropskou agenturou životního prostředí (EEA), Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT), Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF) a dalšími institucemi.


Obě iniciativy vznikly za účelem chránit životní prostředí využíváním dostatečného množství harmonizovaných dat, která jsou pro ochranu planety nezbytné. Spojená konference organizována pod největší akcí zaměřenou na kosmický průmysl Czech Space Week proto přirozeně vytváří prostředí pro propojení komunit a hledání synergií mezi potenciály a výzvami obou iniciativ.


Věříme, že tato akce přinese účastníkům novou inspiraci a poskytne příležitost pro nové formy spolupráce. Letošní ročník spojených konferencí České uživatelské fórum Copernicus a Inspirujme se také poprvé proběhne na půl cesty mezi českou a slovenskou komunitou v inspirativním prostředí Hvězdárny a planetária v Brně.

Samotná konference v rámci nového konceptu nabídne dva dny rozdělené dle témat, každé z nich bude mít svůj konferenční den a den pouze pro workshopy. Program Copernicus dostane prostor pro přednášky v prvním dni, druhý den bude zaměřen na praktické workshopy. INSPIRE proběhne naopak. V nultém dni (tedy 28. 11. 2023) pro vás také chystáme kulturní program.

VÍCE O INSPIREVÍCE O COPERNICUS