PŘIHLÁŠENÍ POSTERU

This form is disabled.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Potvrzením registrace posteru udělujete souhlas CENIA, české informační agentuře životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 45249130, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje: Autor; Organizace; Kontaktní e-mail. Autor; Organizace; Kontaktní e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je potřebné je zpracovat za účelem finančního doložení akce do 8. 10. 2025.