PRIHLÁSENIE POSTERU

This form is disabled.


Súhlas so spracovaním osobných údajov
Potvrdením registrácie posteru udeľujete súhlas CENIA, české informační agentuře životního prostředí se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 45249130 a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35, Bratislava IČO: 42181810, aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) spracovávali tieto osobné údaje: Názov posteru; Autor; Organizácia; Kontaktný e-mail; Abstrakt. Názov posteru; Autor; Organizácia; Kontaktný e-mail; Abstrakt je možné spracovať na základe Vami udeleného súhlasu a je potrebné ich spracovať za účelom finančného doloženia podujatia do 8. 10. 2024.