REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Účasť na podujatí je pre všetkých registrovaných bezplatná. Ak po zaregistrovaní zistíte, že sa nebudete môcť zúčastniť, kontaktujte prosím včas organizátorov na inspire@cenia.cz. Kapacita podujatia je obmedzená, Vaše miesto môžeme ponúknuť ďalším záujemcom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Potvrdením registrácie na konferencii udeľujete súhlas České informační agentuře životního prostředí se sídlem Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, IČO: 45249130, aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto osôb a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) spracovávali tieto osobné údaje: Meno; Priezvisko; Organizácia; Kontaktný e-mail. Meno; Priezvisko; Organizácia; Kontaktný e-mail je možné spracovať na základe Vami udeleného súhlasu a je potrebné ich spracovať za účelom finančného doloženia akcie.