REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Účasť na podujatí je pre všetkých registrovaných účastníkov bezplatná – do naplnenia kapacity. Pokiaľ po zaregistrovaní zistíte, že sa nebudete môcť zúčastniť, kontaktujte prosím včas organizátorov na inspire@cenia.cz a inspire@enviro.gov.sk. Kapacita podujatia je obmedzená a Vaše miesto môžeme ponúknuť ďalším záujemcom.


This form is disabled.


Súhlas so spracovaním osobných údajov
Potvrdením registračného formulára udeľujete súhlas CENIA, českej informačnej agentúre životného prostredia so sídlom Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 45249130 a Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35, Bratislava IČO: 42181810, aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) spracovávala tieto osobné údaje: Meno; Priezvisko; Kontaktný e-mail; Telefón; Organizácia. Meno; Priezvisko; Kontaktný e-mail; Telefón; Organizácia je možné spracovať na základe Vami udeleného súhlasu a je potrebné ich spracovať za účelom finančného doloženia podujatia do 8. 10. 2024.