REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Účast na akci je pro všechny registrované zdarma. Pokud po zaregistrování zjistíte, že se nebudete moci zúčastnit, kontaktujte prosím včas organizátory na inspire@cenia.cz. Kapacita akce je omezená a Vaše místo můžeme nabídnout jiným zájemcům.

Pandemie COVID-19 zásadně ovlivnila možnosti pořádání akcí a i přesto, že se vše pomalu začíná vracet do běžného režimu, rozhodli jsme se letošní konferenci upořádat jako HYBRIDNÍ. Tento formát Vám dává na výběr si při registraci vybrat buď účast PREZENČNÍ, nebo pouze ONLINE a připojit se tak přímo z domova nebo vaší kanceláře.

Registrace pro letošní ročník byla uzavřena.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Potvrzením registrace na konferenci udělujete souhlas České informační agentuře životního prostředí se sídlem Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, IČO: 45249130, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávali tyto osobní údaje: Jméno; Příjmení; Telefon; Organizace; Kontaktní e-mail. Jméno; Příjmení; Telefon; Organizace; Kontaktní e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je potřebné je zpracovat za účelem finančního doložení akce do 6. 10. 2027.