REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Účast na akci je pro všechny registrované bezplatná. Pokud po zaregistrování zjistíte, že se nebudete moci zúčastnit, kontaktujte prosím včas organizátory na inspire@cenia.cz nebo copernicus@cenia.cz. Kapacita je omezená a Vaše místo můžeme nabídnout jiným zájemcům.

Registrace pro tento ročník byla z důvodu naplnění kapacity uzavřena.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Potvrzením registrace na konferenci udělujete souhlas České informační agentuře životního prostředí se sídlem Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10, IČO: 45249130, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje: Jméno; Příjmení; Organizace a Kontaktní e-mail. Jméno; Příjmení; Organizace a Kontaktní e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je potřebné je zpracovat za účelem finančního doložení akce.