2009 – INSPIRUJME SE… SPOLUPRACÍ

O KONFERENCI 2009

Ve dnech 24. a 25.11.2009 již podruhé proběhla ve vzdělávacím a informačním centru FLORET v Průhonicích konference INSPIRUJME SE… tentokrát s podtitulem „spoluprací“, kterou opět pořádala CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Konference se v letošním roce účastnilo více než 100 zástupců z řad úřadů nebo organizací státní správy, územních samospráv, firem podnikajících v oblasti GIS, profesních organizací a studentů.
Po loňské zkušenosti, že témat k diskuzi je nepříliš mnoho, jsme se rozhodli, že letošní konferenci prodloužíme i do druhého dne. První den se nesl ve znamení spolupráce v jednotlivých částech INSPIRE. Prvním blokem byla spolupráce s uživateli při zpřístupňování dat. Ve druhé části se sešli zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva vnitra, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a České asociace pro geoinformace, kteří představili rozdělení rolí v rámci koordinace národní geoinformační infrastruktury. Po obědě byly představeny iniciativy přímo navazující na INSPIRE, kterými jsou SEIS a GMES, projekty související s INSPIRE a aktuální stav INSPIRE v Evropě. Na konci celého dne se účastníci sešli na závěrečném koktejlu, kde na všechny opět čekalo malé překvapení, kterým letos bylo Geoportské.
Druhý den ráno byly představeny přínosy INSPIRE netradičně mimo životní prostředí, pro které je INSPIRE primárně určen. V dalším bloku byly podrobně představeny implementační pravidla INSPIRE s detailnějším popisem síťových služeb. Po obědě následoval poslední blok konference, který byl pojat jako poradna pro jednotlivé problematiky INSPIRE, v jeho úplném závěru byl prezentován aktuální stav a nejbližší budoucnost INSPIRE v České republice.

PREZENTÁCIE 2009

ÚTERÝ 23. LISTOPADU

08:30 – 13:00 Registrace
Lenka Jirásková, Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
 
11:30 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:00 Zahájení konference
 
Úvodní slovo
Jiří Hradec, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Implementace INSPIRE
Tomáš Vrbík, náměstek ministra životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí
Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Vystoupení partnerů konference
Představení Národního geoportálu
Lenka Jirásková, Jitka Faugnerová, Jiří Kvapil; CENIA, česká informační agentura životního prostředí
15:00 – 15:15 Přestávka
15:15 – 16:45 Řešení pro geoportál – 1. část
Petr Dvořáček, Bohumil Vlček,Český úřad zeměměřický a kastrální
Petr Panec, ARCDATA Praha
Bohdan Baron, Jiří Čtyroký, Útvar rozvoje hl.m. Prahy
Integraph – Portál nejen pro INSPIRE
Vladimír Špaček, Lukáš Pilný, Intergraph
16:45 – 17:15 Přestávka
17:15 – 18:30 Řešení pro geoportál – 2. část
Panelová diskuze
účastníci: Jiří Hiess, Eva Kubátová, Karel Štencel a další
moderuje: Jiří Hradec
20:00 – 23:00 Společenský večer
 
STŘEDA 24. LISTOPADU
09:30 – 11:00 Datové specifikace přílohy II a III – 1. část
Tomáš Řezník, Masarykova univerzita Brno
Tomáš Mildorf, Západočeská univerzita v Plzni
Jana Hurníková, Marie Polešáková, Ústav územního rozvoje
Pavel Vaniš, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
11:00 – 11:30 Přestávka
11:30 – 13:00 Datové specifikace přílohy II a III – 2. část
Lucie Kondrová, Česká geologická služba
INSPIRE MashUP – keď INSPIRE predbieha technológie
Peter Mozolik; Slovenská agentúra životného prostredia
Jarmila Váňová, Eva Pauknerová, Český úřad zeměměřický a kastrální
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:00 Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE