2010 – INSPIRUJME SE… MOŽNOSTMI

O KONFERENCI 2010

Konference Inspirujme se… možnostmi proběhla ve dnech 23. – 24. 11. 2010 ve Vzdělávacím a informačním centrum Floret v Průhonicích. Tyto možnosti nastínil hned úvodní předkonferenční seminář „INSPIRE pro začátečníky“, na který plynule navázaly další prezentace.
 
Těmi se nejčastěji prolínala témata:
  • Geoportál – proč ho mít a jaké funkce by měl obsahovat? Jak fungují existující geoportály?
  • Datové specifikace příloh II a III – Co nás čeká a nemine?
  • Evropské projekty na podporu INSPIRE – Jak pomohly v implementaci INSPIRE? Co na jejich základě mohlo vzniknout?

Dvoudenní akci uzavřely přednášky věnované vzdělávání v oblasti INSPIRE a kartografickým aspektům v INSPIRE.

 

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se opět za rok!


PREZENTÁCIE 2010

ÚTERÝ 23. LISTOPADU

08:30 – 13:00 Registrace
Lenka Jirásková, Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
11:30 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:00 Zahájení konference
Úvodní slovo
Jiří Hradec, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Implementace INSPIRE
Tomáš Vrbík, náměstek ministra životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí
Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Vystoupení partnerů konference
Představení Národního geoportálu
Lenka Jirásková, Jitka Faugnerová, Jiří Kvapil; CENIA, česká informační agentura životního prostředí
15:00 – 15:15 Přestávka
15:15 – 16:45 Řešení pro geoportál – 1. část
Petr Dvořáček, Bohumil Vlček,Český úřad zeměměřický a kastrální
Petr Panec, ARCDATA Praha
Bohdan Baron, Jiří Čtyroký, Útvar rozvoje hl.m. Prahy
Integraph – Portál nejen pro INSPIRE
Vladimír Špaček, Lukáš Pilný, Intergraph
16:45 – 17:15 Přestávka
17:15 – 18:30 Řešení pro geoportál – 2. část
Panelová diskuze
účastníci: Jiří Hiess, Eva Kubátová, Karel Štencel a další
moderuje: Jiří Hradec
20:00 – 23:00 Společenský večer
STŘEDA 24. LISTOPADU
09:30 – 11:00 Datové specifikace přílohy II a III – 1. část
Tomáš Řezník, Masarykova univerzita Brno
Tomáš Mildorf, Západočeská univerzita v Plzni
Jana Hurníková, Marie Polešáková, Ústav územního rozvoje
Pavel Vaniš, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
11:00 – 11:30 Přestávka
11:30 – 13:00 Datové specifikace přílohy II a III – 2. část
Lucie Kondrová, Česká geologická služba
INSPIRE MashUP – keď INSPIRE predbieha technológie
Peter Mozolik; Slovenská agentúra životného prostredia
Jarmila Váňová, Eva Pauknerová, Český úřad zeměměřický a kastrální
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:00 Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE