2018 – INSPIRUJME SE… MĚSTY A REGIONY

O KONFERENCI 2018

CENIA, česká informační agentura životního prostředí a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vás zvou na desátý ročník konference Inspirujme se… městy a regiony.
Podtitul konference je letos věnován obcím a regionům. Ty jsou v oblasti získávání i využívání dat pro rozhodování a řízení rozvoje území zcela zásadními partnery pro orgány státní správy i pro odborné organizace.
Rozhodování založené na datech by mělo být již standardem na všech úrovních veřejné správy. Data, zpracovaná do formy indikátorů, umožňují sledovat posun, rozvoj, změnu; vyhodnocovat nově vzniklé situace. Obce a regiony přitom často využívají nejen vlastní, ale též data jiných poskytovatelů. Je jim dobře známo, jak důležité je data otevřeně publikovat, udržovat aktuální a průběžně zvyšovat jejich kvalitu. Obce a regiony se navíc stanou i významnými poskytovateli dat pro INSPIRE.
Udržitelný rozvoj území je průřezovým principem, jehož uplatňování je zásadní ve všech oblastech a na všech úrovních veřejné správy. České i slovenské obce a regiony se mohou pochlubit zajímavými příklady využití inovativních technologií při získávání a využívání dat, stejně jako při řízení každodenního života měst. Využívají data a technologie též k lepší komunikaci s občany a uplatňování participativního přístupu k řízení. Výměna zkušeností i otevřená diskuse nad možnostmi využití dostupných dat i technických řešení je jedním z hlavních cílů konference.
Nejde však jen o pohled z měst a regionů. Za uplynulých deset let jsme pod hlavičkou INSPIRE vybudovali v ČR i SR stabilní infrastrukturu. Publikujeme data, provozujeme portály, s využitím dat informujeme a zapojujeme veřejnost do dění. Data veřejnosti dále otvíráme. Rozvíjíme již fungující eGovernment. A zde už nemluvíme jen o regionech a obcích, ale obecně o veřejné správě, kde je, jak věříme, situace stále lepší.
Neméně důležitým cílem konference je poskytnout i dostatek prostoru povinným poskytovatelům, jejich prezentacím dosavadních výsledků harmonizace, práce s datovými modely INSPIRE a evropského environmentálního reportingu, nových technických řešení nebo inovativních přístupů k tomu, co se již zdálo být vyřešeno. V tomto směru nabízíme prostor i zástupcům soukromého sektoru.
V rámci doprovodného programu proběhne seminář projektu ATTRACTIVE DANUBE.
Přijďte se s námi o vaše zkušenosti podělit a inspirovat tím někoho dalšího.
Na shledanou 27. a 28. 2. 2018 ve Floretu.
Těšíme se na vás!
Organizační tým CENIA a MŽP SR

PREZENTACE 2018

PROGRAM
Program konference ke stažení ve formátu PDF zde.
ÚTERÝ 27. ÚNORA
09:00 – 14:00 Registrace
3. národní workshop projektu ATTRACTIVE DANUBE
09:00 – 10:00 workshop 1.část
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Jarmila Cikánková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
10:00 – 10:30 Přestávka
12:00 – 13:00 workshop 2.část
Alžbeta Kodetová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Csaba Sidor, Branislav Kršák, Ľubomír Štrba, Technická univerzita v Košiciach
Tomáš Rákos, D21
Růžena Svedelius, BAS konsult
12:00 – 13:00 Oběd
14:00 – 16:00 Zahájení konference Inspirujme se… městy a regiony
zástupce Ministerstva životního prostředí ČR
Vladimír Fanta, ředitel CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Martin Tuchyňa, zástupce Ministerstva životného prostredia SR
13:20 – 14:30 Inspirující se města, udržitelný INSPIRE
Robert Konrad, DG ENV, European Commission, Belgium
Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí ČR
Tomáš Řezník, Asociace Plan4all – cesta k otevřeným harmonizovaným datům v Evropě
14:30 – 15:00 Přestávka
16:05 Data o stavu životního prostředí v INSPIRE
Robert Tomas, DG JRC, European Commission, Italy
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Martin Tuchyňa, Ministerstvo životného prostredia SR
Fabio Bittencourt, Spatineo
16:30 – 17:00 Přestávka
17:00 – 18:50 Chytré město poslouchá své obyvatele – I.
Tomáš Rákos, D21
Daniel Kolář, Otevřená města
Michal Med, Český úřad zeměměřický a katastrální
Růžena Svedelius, BAS konsult
Irena Košková, Liberecký kraj
18:50 Závěr prvního dne konference, slosování dotazníků.
Dotazník je součástí konferenčních materiálů. Vyplněné dotazníky bude možné odevzdat během celého dne u registrace. Věcné ceny obdrží pouze účastníci přítomni v sále v době slosování.
19:00 – 23:00 Společenský večer

STŘEDA 28. ÚNORA
08:30 – 10:00 Registrace
09:30 – 11:30 Open data, e-government a prostorová data
Martin Tuchyňa, Ján Tóbik, Jozef Nováček, Ministerstvo životného prostredia SR
Ladislav Nešněra, Otevřená města
Štefan Káčer, Róbert Cibula, ŠGÚDŠ
Veronika Kůsová, Michal Med, Jiří Poláček, Ivana Svatá, Český úřad zeměměřický a katastrální
Peter Deák, Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
11:30 – 12:00 Přestávka
12:00 – 13:00 Chytré město poslouchá své obyvatele – II.
Csaba Sidor, Branislav Kršák, Ľubomír Štrba, Technická univerzita v Košiciach
Jaromír Kobza, ATEMA SYSTEMS s.r.o.
Barbora Matt Kučeravá, Josef Štemberk, Správa Národního parku Šumava
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 16:00 INSPIRE a územní plánování
Jaroslav Burian, Jan Harbula, Urban Planner s.r.o., Olomoucký kraj
INSPIRE a územné plánovanie na Slovensku v prax [1. část], [2. část]
Ján Tóbik, Zuzana Jankovičová, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislavský samosprávný kraj
Jiří Čtyroký, Marián Kolpák, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Roman Vodný, Vladimír Voldřich, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
moderovaná diskuse
16:05 Závěr konference, slosování dotazníků.
Dotazník je součástí konferenčních materiálů. Vyplněné dotazníky bude možné odevzdat během celého dne u registrace. Věcné ceny obdrží pouze účastníci přítomni v sále v době slosování.
Změna programu vyhrazena