PROGRAM

Prohlédněte si předběžný program letošní konference. Další přednášky budou postupně doplněny.
Změna programu vyhrazena.

STŘEDA 7. 10. 2020
09:00–12:00 Registrace
10:00–10:15 Zahájení konference
10:15–12:00 Environmentální krize
Enviromentální krize a příležitosti
Miroslav Havránek, CENIA,česká informační agentura životního prostředí
Zranitelnost Prahy vůči vlnám horka
Zuzana Horáková, Ondřej Míček, Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy
Dopady COVID-19 na kvalitu ovzduší
Jan Labohý, World from Space
12:00–13:00 Oběd
13:00–15:00 Environmentální příležitosti
Zelená dohoda – co zahrnuje a přináší
Anna Pasková, Ministerstvo životního prostředí ČR
Využití dat a služeb COPERNICUS při činnostech Státního ústavu radiační ochrany
Jan Helebrant, Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. (SÚRO)
Koupací vody pohledem družic
Tomáš Fojtík, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Lokalizační data mobilních operátorů – změny pohybu obyvatel na jaře 2020
Alžbeta Gardoňová, Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy
Využití dat Sentinel-1/2 v oblasti monitoringu a vyhodnocení antropogenních a přírodních rizik
Veronika Strnadová, Jan Jelének, Kateřina Fárová, Česká geologická služba
15:00–15:30 Přestávka
15:30–17:00 INSPIRE sekce (paralelní sekce)
INSPIRE v roce 2021 a dále – společná prezentace koordinátorů INSPIRE v ČR a SR
Jitka Faugnerová, Martin Tuchyňa, CENIA,česká informační agentura životního prostředí, Ministerstvo životného prostredia SR
INSPIRE datový model Strategického hlukového mapování
Pavel Junek, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Integrace prostorových dat jako součást evropského hodnocení interoperability lokalizačních dat (LIFO)
Eva Pauknerová, Český úřad zeměměřický a katastrální
Úvaha nad náklady na provoz otevřeného software
Jáchym Čepický, OpenGeoLabs s.r.o.
15:30–17:00 Projekty Copernicus (paralelní sekce)
Kde hledat podporu pro rozjezd podnikání (nejen) v oblasti družicových dat
Markéta Filipenská, ESA BIC Czech Republic
Dr. Bláto – vlhkost půda z družic
Roman Bohovic, World from Space
CGI SatSight – platforma pro automatizované zpracování družicových snímků
Lenka Švábová, CGI IT Czech Republic s.r.o.
17:00–17:30 Ukončení programu prvního dne, slosování dotazníků z prvního dne
18:00 Společenský večer (předpokládané ukončení společenského večera v 21:00)

ČTVRTEK 8. 10. 2020
8:30–9:30 Komentovaná prohlídka okolí CAMPu
10:00–12:00 Budoucnost programu Copernicus (paralelní sekce)
10 let výročí plného členství České Republiky v organizaci EUMETSAT
Martin Setvák, Český hydrometeorologický ústav
Nastavení programu Copernicus od r. 2021
Ministerstvo dopravy/CENIA,česká informační agentura životního prostředí
Meteorologické družice další generace
Jindřich Šťástka, Český hydrometeorologický ústav
10:00–12:00 INSPIRE metadata 2.0 (paralelní sekce)
Příprava na Metadata 2.0 – nové nástroje geoportálu
Magdalena Kabátová, CENIA,česká informační agentura životního prostředí
Přechod na INSPIRE metadata 2.0 v resortu ČÚZK
Veronika Kůsová, Český úřad zeměměřický a katastrální
Monitoring a reporting v roce 2020
Jitka Faugnerová, CENIA,česká informační agentura životního prostředí
Diskuze
12:00–13:00 Oběd
13:00–14:30 Enviromentální příležitosti: monitorování krajiny (paralelní sekce)
Projekt DG CLIMA
Přemysl Štych, Univerzita Karlova
Mapování lesních dřevin z družicových dat Sentinel-2
Filip Hájek, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Prezentace Národní land cover/ nové produkty CLMS
Luděk Hloušek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
EO4Agri White Paper – doporučení pro implementaci Green Deal a Digital Twins v zemědělství
Karel Charvát, Václav Šafář, Šarka Horáková, Hana Kubíčková, WirelessInfo/Plan4all
13:00–14:30 INSPIRE – nový geoportál (paralelní sekce)
V čem je geoportál vázán evropskými povinnostmi a co od geoportálu vyžadují jeho uživatelé?
Jitka Faugnerová, CENIA,česká informační agentura životního prostředí
Geoportál národní nebo jen pro INSPIIRE – diskuse
Gisuick jako platforma pro publikaci mapových kompozic
Jáchym Čepický, OpenGeoLabs s.r.o.
14:30–15:00 Přestávka
15:00–16:30 Uživatelská praxe
Varistar – sběrem dat k efektivnějšímu udržitelnému zemědělství
Jan Semrád, Agrinova Services s. r. o.
Vítěz brněnského hackatonu 2019-Zaitra
Zaitra
16:30–17:00 Přestávka
17:00–18:30 Seminář: Závěry projektu Analýza využití dat DPZ v resortu MŽP
Datový audit v rezortu Ministerstva životního prostředí
Jana Bašistová, CENIA,česká informační agentura životního prostředí
Vybrané případy vhodných aplikací k řešení metodami DPZ
Tomáš Soukup, Přemysl Štych, GISAT, Univerzita Karlova
Metodika pro určení nákladů a přínosů aplikace metod DPZ
Jitka Faugnerová, CENIA,česká informační agentura životního prostředí
Závěy a doporučení jako výstupy projektu
Tomáš Soukup, Přemysl Štych, GISAT, Univerzita Karlova
18:30 Ukončení programu druhého dne, slosování dotazníků z druhého dne
Změna programu vyhrazena.