PROGRAM

V přípravě.

STŘEDA 7. 12. 2022

09:00–12:00 Registrace

10:00–10:15 Zahájení konference

10:15–12:00 I. blok prezentací
prezentace
prezentace
prezentace
prezentace
prezentace

12:00–13:00 Oběd

13:00–15:00 II. blok prezentací
prezentace
prezentace
prezentace
prezentace
prezentace
prezentace

15:00–15:30 Přestávka

15:30–17:00 III. blok prezentací
prezentace
prezentace
prezentace
prezentace

17:30 Ukončení programu prvního dne

17:45 Společenský večer (předpokládané ukončení společenského večera v 21:00)

ČTVRTEK 8. 12. 2022

9:00–11:00 I. blok prezentací
prezentace
prezentace
prezentace
prezentace

11:00–11:15 Přestávka

11:15–13:00 II. blok prezentací
prezentace
prezentace
prezentace
prezentace

13:00–13:30 Oběd

13:30–14:30 Procházka

15:30 Zakončení akce

Změna programu vyhrazena.