PROGRAM

Prohlédněte si program letošní konference.


ÚTERÝ 5. 10. 2021
PŘEJÍT NA VIDEOZÁZNAM ZDE
09:00–12:00 Registrace
10:00–10:15 Zahájení konference  
Miroslav Havránek, ředitel CENIA, Martin Déneši, generální ředitel sekce informatiky MŽP, SR
10:15–12:00 Zelená dohoda, INSPIRE a Open data v Evropě
Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu)  
Milan Chrenko, Evropská agentura životního prostředí
What is new in INSPIRE – an organisational and technological perspective  
Jordi Escriu, DG JRC, Evropská komise
Otevřená data s vysokou hodnotou  
Jiří Pilař, DG Connect, Evropská komise
Experiences from developing pan-European datasets  
Hannes Reuter, DG Eurostat, Evropská komise
LIFO – česká geodata a služby v evropském zrcadle  
Eva Pauknerová, Český úřad zeměměřický a katastrální
12:00–13:00 Oběd
13:00–15:00 Uživatel na prvním místě
Portál občana  
Roman Vrba, Ministerstvo vnitra ČR
Zlepšovanie digitálnych služieb pre občanov – od plánov k realite  
Martin Konečný, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, SR
Jaká je role uživatele při tvorbě státních webů  
Michal Bláha, česko.digital, Hlídač státu
Revolúcia v dizajne digitálnych služieb štátu  
Martin Majling, SUXA, Flowbakery
IPR pro uživatele  
Jiří Čtyroký, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
15:00–15:30 Přestávka
15:30–17:30 INSPIRE v době Zelené dohody
Environmentální data pro Zelenou dohodu  
Miroslav Havránek, CENIA
Zelená dohoda na Slovensku  
Katarína Belobradová, Ministerstvo životného prostredia, SR
2022: INSPIRE Odyssea  
Jitka Faugnerová, Martin Tuchyňa, CENIA, Ministerstvo životného prostredia, SR
Geoinfostrategie – jedeme dál  
Veronika Kocourková, Jitka Coufalová, Ministerstvo vnitra ČR
Co definovat v národní infrastruktuře prostorových dat (i bez ohledu na INSPIRE)?  
Tomáš Řezník, Masarykova Univerzita
Jak mohou znalosti a znalostní Huby napomoci s adaptací na Green Deal  
Karel Charvát, WirelessInfo/Plan4all
17:40 Ukončení programu prvního dne
17:45 Společenský večer (předpokládané ukončení společenského večera ve 21:00)
STŘEDA 6. 10. 2021
PŘEJÍT NA VIDEOZÁZNAM ZDE
9:00–11:00 Implementujeme INSPIRE
Národní geoportál INSPIRE  
Jitka Faugnerová, Magdalena Kabátová, CENIA
INSPIRE weby na Slovensku  
Martin Tuchyňa, Peter Mozolík, Radoslav Chudý, Richard Feciskanin, Ministerstvo životného prostredia, SR, Univerzita Komenského v Bratislave, Synchronix
ATOM, SOAP a co dál?  
Petr Souček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Sprístupňovanie a využiteľnosť INSPIRE údajov ÚGKK SR  
Kinga Dombiová, Peter Deák, Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Projekt Vybudování Informačního systému pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE  
Jana Kučerová, Ministerstvo vnitra ČR
Úvaha nad náklady na provoz infrastruktury založené na otevřeném softwaru  
Jáchym Čepický, OpenGeoLabs s.r.o.
11:00–11:30 Přestávka
11:30–13:00 Potenciál dat v prostoru
Ako zvizualizovať problémy slovenských miest  
Lukáš Jankovič, Občianske združenie Alvaria
Lokalizační data – pohyb obyvatelstva Prahy v návaznosti na epidemiologická opatření  
Alžbeta Gardoňová, Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy
Gisquick jako platforma pro publikaci mapových kompozic  
Jan Růžička, OpenGeoLabs s.r.o.
Webová aplikácia Albert  
Maroš Nikolaj, Esprit
Vývoj české krajiny v posledních desetiletích z pohledu dat Corine Land Cover  
Luděk Hloušek, CENIA
13:00 Ukončení programu druhého dne
13:00–13:30 Občerstvení
13:30–14:30 Komentovaná prohlídka prostor CAMP a jeho okolí
PŘEHLED ABSTRAKTŮ KE STAŽENÍ ZDE
FINÁLNÍ PROGRAM KE STAŽENÍ ZDE