PROGRAM

PROGRAM V PDF

Stáhněte si program v PDF.

PŘEHLED ABSTRAKTŮ

Podívejte se na přehled abstraktů jednotlivých prezentací.

STŘEDA 29. 11. 2023
           
    DIGITÁRIUM   PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
9:00-12:00 Registrace
9:00-10:00 Ranní káva
10:00-10:50 Zahájení konference Úvodní slovo, přivítání účastníků    
Jak jsme na tom s Copernicus a INSPIRE v ČR a SR 
Martina Sálová,
Česká informační agentura životního prostředí
Ondřej Šváb, Ministerstvo dopravy ČR
Peter Pastorek, Ministerstvo životného prostredia SR
Jitka Faugnerová,
Česká informační agentura životního prostředí
Martin Tuchyňa, Ministerstvo životného prostredia SR
Potenciál dat Copernicus a INSPIRE pro environmentální výzvy současnosti 
Miroslav Havránek,
Česká informační agentura životního prostředí
10:50-11:00 Krátká přestávka pro přesun do sálu na workshop
11:00-12:30 Copernicus pro monitorování ovzduší Copernicus Atmosphere Monitoring Service Inspirujme se –  Monitoring a reporting 2023 Monitoring a reporting 2023
Dr. Vincent-Henri Peuch,
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Climate Space Oddělení geoinformatiky,
Česká informační agentura životního prostředí
Odbor strategie IKT, Ministerstvo životního prostředí Slovenskej republiky
Susanne Mecklenburg, European Space Agency
Slovenský vesmírny priemysel pre oblasť downstreamových aplikácií
Daniel Šagath,
Slovenská agentura pre rozvoj investícií a obchodu
12:30-13:30 Oběd
Relax zóna: Meteosat třetí generace
Jindřich Šťástka, Český hydrometeorologický ústav
13:30-15:00 Zelené aplikace programu Copernicus Mise Ambic a její datové produkty Inspirujme se –  Open data a HVD v praxi Open data a HVD v praxi
Juraj Dudáš, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. Roman Bohovic, World from Space        
Včasná detekce požárů pomocí HAPS Oddělení geoinformatiky,
Česká informační agentura životního prostředí
Odbor strategie IKT,
Ministerstvo životního prostředí Slovenskej republiky
Odbor hlavního architekta,
Digitální a informační agentura
Dátová kancelária,
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Martin Farkač, Stratosyst s.r.o.
Monitorování environmentálních rizik pomocí satelitních dat a aplikací SpaceKnow
Markéta Malá, Space Know
Měření vlhkosti půdy – na Zemi i z vesmíru
Roman Bohovic, World from Space
Hodnotenie ekosystémových služieb v meste Bratislava v prostredí GIS Implementace neimplementace HVD na ČÚZK
Martin Jančovič, Metropolitný inštitút Bratislava Ivana Svatá, Český úřad zeměměřický a katastrální
Nové služby, data a plány národního uzlu Sentinel CollGS
Zdeněk Šustr, CESNET
15:00-15:30 Přestávka
15:30-17:30 Uživatelská praxe Brno, Praha, Olomouc Využití dat DPZ při ochraně zemědělské půdy před erozí Inspirujme se – Geoportál – katalog nebo mapy? Geoportál – katalog nebo mapy?
František Pavlík, Daniel Žížala, Jiří Kapička
Státní pozemkový úřad, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Kde hledat podporu podnikání v oblasti družicových dat
Veronika Mašínová, ESA BIC Czech Republic
Mapování požárů a požárního rizika na základě dat DPZ Oddělení geoinformatiky,
Česká informační agentura životního prostředí
Odbor strategie IKT,
Ministerstvo životního prostředí Slovenskej republiky
Markéta Poděbradská, CzechGlobe
Význam družicového monitoringu pro rozvoj precizního zemědělství v ČR
Vojtěch Lukas, Mendelova univerzita v Brně
Monitoring změn vegetace v krkonošské tundře
Lucie Kupková, Lucie Červená,
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Aplikace modelu SEBS na snímky Landsat8/9 pro odhad evapotranspirace
Tereza Pohanková, Univerzita Palackého v Olomouci
17:30-18:00 Přestávka
18:00-19:30 Panelová diskuse Společná panelová diskuse pro INSPIRE a Copernicus – vzdělávání pro praxi
Ján Horecký, místopředseda školského výboru Národnej rady Slovenskej republiky, bývalý ministr školství SR
Jiří Horák,Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Roman Bohovic, World From Space
Jáchym Čepický, GISMentors, MapTiler
Martin Jančovič, Metropolitný inštitút Bratislava
Martina Szóradová, Masarykova univerzita
   
20:30
V rámci společenského večera si pro vás Hvězdárna a planetárium Brno připravila od 20:30 představení Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon. První planetární show oficiálně schválené legendární skupinou je třičtvrtěhodinovou vizuální básní, která vznikla u příležitosti 50. výročí vydání desky The Dark Side of the Moon. Vizuální část vytvořila společnost NSC Creative, která spolupracovala s Aubrey Powellem, kreativním ředitelem skupiny Pink Floyd, zvukový remaster má na svědomí James Guthrie a Joel Plante ze studia das boot recording. Zástupci skupiny Pink Floyd si dokonce vymínili právo souhlasu s uvedením v každém ze světových planetárií. Jeden z prvních přitom dostalo Brno.
V případě příznivého počasí bude možnost pozorování večerní oblohy.
19:30-22:30 Společenský večer
Změna programu vyhrazena.
           
ČTVRTEK 30. 11. 2023
           
    DIGITÁRIUM   PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL
9:00-12:00 Registrace
8:30-9:30 Ranní káva
9:30-10:00   Zahájení konference    
Petr Hladík, ministr životního prostředí
 
10:00-11:00 INSPIRE a open data  INSPIRE v roce 2023 a dále Copernicus Academy sekce Představení iniciativy Copernicus Academy
Přemysl Štych, Univerzita Karlova
Jitka Faugnerová,
Česká informační agentura životního prostředí
Martin Tuchyňa,
Ministerstvo životného prostredia SR
Výukové a výzkumné aktivity na poli DPZ na UK, ČZU, JČU
Přemysl Štych, Univerzita Karlova
Jan Komárek, Česká zemědělská univerzita v Praze
Jakub Brom, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Aktivity DIA v oblasti prostorových informací Brno Space Cluster, pracovní skupina Education
Hana Pokorná, Masarykova univerzita
Libor Lenža, Mendelova univerzita v Brně
Michal Tichý, Digitální a informační agentura Výukové a výzkumné aktivity na poli DPZ na MUNI, Mendelu, UO, VUT
Hana Pokorná, Masarykova univerzita
Libor Lenža, Mendelova univerzita v Brně
Vladimír Kovařík, Univerzita Obrany
Tomáš Götthans, Vysoké učení technické v Brně
Chcete je? Otevřená data Zeměměřického úřadu a první zkušenosti s jejich poskytováním Výukové a výzkumné aktivity na poli DPZ na UPOL a VŠB-TUO
Vilém Pechanec, Univerzita Palackého v Olomouci
Pavel Švec, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Pavel Šidlichovský,
Český úřad zeměměřický a katastrální
11:00-11:30 Přestávka
11:30-12:30 Národní infrastruktury v praxi Dátové opatrenia ako základ podpory pre rozvoj inteligentných miest a regiónov na Slovensku Copernicus workshop: Satelitní snímky pro život Satelitní snímky pro život
Michal Kitta, Juraj Fukatch,
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Digitálne dvojča a podpora informačným systémom Hana Pokorná,
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Vladimír Kovařík, Univerzita obrany
Petr Plíva, Univerzita Obrany
Róbert Mojsej,
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Národný geoportál SR
Martin Koška,
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nové služby Registra adries
Radoslav Chudý, Synchronix
12:30-13:30 Oběd
Workshop: Prezentace geo-dat a jejich využití ve vzdělávání
Karel Charvát, František Zadražil, LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o.
13:30-15:00 Zpřístupňování a aplikace prostorových dat Geoportál hl. m. Prahy 2.0 – díl II Využitelnost Sentinel Hub pro sledování požárů Využitelnost Sentinel Hub pro sledování požárů
Bohdan Baron, Lucie Kovaříková,
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Zdieľanie údajov Modelov pre Biodiverzitu do roku 2050
Peter Pastorek, Martin Tuchyňa, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Radoslav Považan, Ľuboš Balážovič, Slovenská agentúra životného prostredia
Oddělení geoinformatiky,
Česká informační agentura životního prostředí
KAM s rozvojem města
Nikola Koktavá, Pavel Orlíček,
Kancelář architekta města Brna
Ako poskytujeme geologické informácie?
 Štefan Káčer, Miroslav Antalík,
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
15:00-15:30 Přestávka
15:30-16:30 Využití DPZ a GIS na podporu území a obyvatelstva Možnosti diaľkového prieskumu Zeme na monitorovanie degradácie pôdy v dôsledku erózie pôdy: Prípadová štúdia v okrese Nitra (Slovensko) Satelitní snímkování ve výuce prozačátečníky Satelitní snímkování ve výuce pro začátečníky
Tomáš Rusňák, Pavo Kenderresy, Juraj Lieskovský, Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.
Geodáta v boji s krízami
Radovan Hilbert, YMS, a.s. Planetum – Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy
Využití analýz otevřených satelitních dat jako podkladu k hodnocení stavu krajiny
Jakub Zelený, Člověk v tísni
Vojtěch Hron, CGI IT Czech Republic
Místa dostupná všem (CE-Spaces4All)
Luděk Hloušek,
Česká informační agentura životního prostředí
16:30 Zakončení konference
Změna programu vyhrazena.