2012 – INSPIRUJME SE… EFEKTIVITOU

O KONFERENCI 2012

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2012 proběhla v prostorách Vzdělávacího a informačního centra Floret v Průhonicích již pátá národní konference o INSPIRE s názvem Inspirujme se… efektivitou. Pro pátý ročník konference spojil organizátor CENIA, česká informační agentura životního prostředí síly se svým slovenským protějškem Slovenskou agenturou životného prostredia (SAŽP) a konference byla uspořádána poprvé jako česko-slovenská a mezinárodní. Akci oficiálně zaštítili státní tajemníci ministerstev životního prostředí obou zemí. Nad očekávání organizátorů lze letošní ročník označit za velmi úspěšný. Konference se zúčastnilo 110 osob, z toho 49 účastníků přijelo ze Slovenska! Počet českých a slovenských prezentujících byl téměř vyrovnaný.
Hlavnímu programu konference předcházel seminář k evropskému projektu s názvem „SmeSpire- rozvoj vašich příležitostí“ zaměřený na malé a střední firmy podnikající v oblasti GIS. Přes 50 osob z ČR i Slovenska bylo informováno o smeSpire projektu jako takovém, o jeho plánovaných výstupech.
Hlavní program konference byl zahájen 27.11.2012 ve 13h úvodními slovy obou organizátorů, konkrétně ředitele CENIA Vladimíra Fanty a generální ředitelky SAŽP Dagmar Rajčanové. Následovali náměstek ministra životního prostředí, státní tajemník Libor Ježek, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Večeře a předsedkyně Úradu geodézie, kartografie a katastra Mária Frindrichová. Zahájení uzavřela krátká prezentace generálního partnera konference, firmy Help Service Remote Sensing. Po zahájení pokračovala konference sekcemi zaměřenými na jednotlivé části INSPIRE, tedy na plánované politiky a strategie, na příklady aplikací a praktických implementací podle Směrnice INSPIRE, na představení některých povinných subjektů a nakonec na povinnosti a výzvy pro rok 2013. Nechyběly ani prezentace zástupců profesních sdružení pro geoinformatiky – české CAGI (Česká asociace pro geoinformaci) a slovenské SAGI (Slovenská asociace pro geoinformaci). Pravidelnými přednášejícími hosty na konferenci jsou také studenti a lektoři Masarykovy univerzity, kteří v rámci projektu „Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data“ představili již třetí set kurzů z cyklu Možnosti internetového vzdělávání v oblasti Směrnice INSPIRE.

PREZENTACE 2012

ÚTERÝ 27. LISTOPADU
09:00 – 13:00 Registrace
10:00 – 11:30 Předkonfereční seminář „SmeSpire – rozvoj vašich příležitostí“
Jiří Kvapil, CENIA,česká informační agentura životního prostředí
Účastníci semináře
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
Účastníci semináře, moderuje Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
11:30 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:30 Zahájení konference
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
ředitel Vladimír Fanta
Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia
generálna riaditeľka Slovenskej agentúry životného prostredia Dagmar Rajčanová
Ministerstvo životního prostředí ČR
náměstek ministra – státní tajemník Libor Ježek
Ministerstvo vnitra
náměstek ministra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Robert Ledvinka
Český úřad zeměměřický a katastrální
předseda Karel Večeře
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
predsedníčka Mária Frindrichová
Generální partner konference Help Service Remote Sensing, s.r.o.
Karel Charvát
14:30 – 15:00 Přestávka
15:00 – 17:00 Infrastruktura v ČR a na Slovensku
Marek Žiačik, Slovenská agentúra životného prostredia
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra
Valéria Hutková, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Róbert Fencík, Slovenská asociácia pre geoinformatiku
Karel Janečka; Česká asociace pro geoinformace
17:00 – 17:30 Přestávka
17:30 – 19:30 Příklady praktické implementace INSPIRE
Róbet Cibula, Národné lesnícké centrum
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
Štěpán Kafka, Help Service Remote Sensing, s.r.o.
Martin Baloga, Inštitút urbanizmu a územného plánovovania
Alica Szebényiová, Slovenská správa ciest
Jiří Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
19:45 – 23:00 Závěr prvního dne akce, Společenský večer
STŘEDA 28. LISTOPADU
09:00 – 11:00 Implementace INSPIRE povinných subjektů
Juraj Straka, Zymestic Solutions, s.r.o.
Danuše Svobodová, Český úřad zeměměřický a katastrální
Lenka Šošovičková, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Martin Malý, T-MAPY spol. s r.o.
Štefan Káčer, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Martin Zeman, Slovenská agentúra životného prostredia
11:00 – 11:30 Přestávka
11:30 – 13:00 Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE III.
Zdeněk Stachoň, Masarykova univerzita
Lukáš Herman, Masarykova univerzita
Jiří Kozel, Masarykova univerzita
13:00 – 14:00 Oběd
11:30 – 13:00 Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE III.
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Karel Charvát, Help Service Remote Sensing,s.r.o.
Jiří Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Jarmila Cikánková, CENIA, česká informačníagentura životního prostředí; Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
Martin Koška, Slovenská agentúra životného prostredia
15:30 Ukončení akce