2017 – INSPIRUJME SE… UDRŽITELNOSTÍ

O KONFERENCI 2017

Konferencia sa koná pod záštitou ministra životného prostredia ČR Mgr. Richarda Brabca a ministerky pre miestny rozvoj ČR Ing. Karly Šlechtovej.
Po prestávke v roku 2016 si Vás CENIA, česká informačná agentúra životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia dovoľujú pozvať na 5. ročník česko-slovenskej konferencie INSPIRUJME SE … udržitelností, ktorá je tento rok spojená s úvodnou konferenciou projektu ATTRACTIVE DANUBE, realizovaného v rámci programu INTERREG DANUBE.
Zabezpečenie dôsledného uplatňovania princípov udržateľného rozvoja pri tvorbe verejných politík je najväčšou výzvou súčasnosti a to ako v medzinárodnom, tak v národnom aj regionálnom kontexte. V Českej republike i na Slovensku, podobne ako na európskej úrovni prebieha aktuálne intenzívna diskusia o hodnotení a riadení rozvoja spoločnosti s ohľadom na globálnu zodpovednosť za jej ďalší vývoj. Pre sledovanie a hodnotenie udržateľnosti európskeho, národného i regionálneho rozvoja sú dostupné dáta zásadným a nevyhnutným predpokladom. V tejto súvislosti rastie aj význam priestorových údajov a dát pozorovania Zeme, ktoré dokážu poskytnúť komplexné analytické pohľady na vývoj jednotlivých regiónov i celej planéty, zohľadňujúce nevyhnutné geografickej, tematické aj časové väzby. Európske iniciatívy INSPIRE a Copernicus, smerujúce k zabezpečeniu maximálnej dostupnosti a využiteľnosti dát na všetkých úrovniach sú preto jedným z kľúčových nástrojov pre udržateľný rozvoj spoločnosti.
Tohtoročná konferencia Inspirujme se… udržitelností má za cieľ prepojiť komunity odborníkov z oblasti geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme s tými, ktorí prakticky hľadajú cesty na zabezpečenie udržateľného rozvoja našich regiónov, krajín aj spoločného európskeho priestoru – odborníkov vo verejnej správe, dotknutých ministerstiev a odbTematické zameranie konferencie má významnú podporu európskych inštitúcií, ktorých zástupcovia sa rozhodli akcie aktívne zúčastniť. Navyše vďaka projektu ATTRACTIVE DANUBE privítame medzi účastníkmi konferencie partnerov z ďalších desiatich krajín dunajského regiónu, krorí sa zaoberajú hodnotením rozvoja regiónov z rôznych uhlov pohľadu. Účasť zahraničných partnerov je preto dôvodom pre zvolenie angličtiny ako rokovacieho jazyka pre celý prvý deň spojenej konferencie Inspirujme se… a ATTRACTIVE DANUBE a tradičnej češtiny a slovenčiny pre Inspirujme se … pre deň druhý.
Výnimočným príkladom udržateľnosti je samotné miesto konania, hotel Park Inn v Prahe. V roku 2007 v ňom po sto rokoch fungovania ukončila svoju prevádzku tlačiareň. V roku 2009 bol priestor po rekonštrukcii otvorený ako hotel, v ktorom sa s Vami radi stretneme. Prezrite si ho vo fotogalérii a 14. a 15.2.2017 tiež osobne.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
INSPIRE tím CENIA a SAŽP

PREZENTACE 2017

Tuesday/ Úterý 14.2. 2017 Day 1 (EN) /Den 1 (EN)
ATTRACTIVE DANUBE
Title: How to make Danube macro region an attractive place to live in
Subtitle: Join us in sharing the tools and services for quality territorial decision making
09:00 – 10:00 Registration
10:00 – 10:15 Conference opening
Welcome by Petr J. Kalaš, Ministry of the Environment of the Czech Republic, Jan Prášek, deputy director of CENIA, Czech Environment Information Agency and by Milan Brajnik, director of Geodetic Institute of Slovenia
10:15 – 11:30 How to evaluate attractiveness of the regions
Blaž Barborič, Geodetic Institute of Slovenia
Robert Tomas, DG JRC, European Commission, Italy
Martin Tuchyňa, Slovak Environment Agency
Tomaž Miklavčič, Ministry of Spatial planning of Slovenia
11:30 – 12:00 Coffee breaks
12:00 – 14:00 Data and tools for a quality territorial decision making
Jiří Čtyroký, Institute for Planning and Development, City of Prague, Czech Republic
Rainer Haselberger, City of Vienna, Austria
Gianandrea Esposito, ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica del Territorio, Italy
Igor Kuzma, Statistical Office of the Republic of Slovenia
Katharina Schleidt, DataCove e.U., Austria
14:00 – 15:00 Lunch
15:00 – 17:00 European spatial data infrastructure for regional attractiveness
Robert Konrad, DG ENV, European Commission, Belgium
Robert Tomas, DG JRC, European Commission, Italy
Jiří Poláček, Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Czech Republic
Primož Kete, Geodetic Institute of Slovenia
Martin Tuchyňa, Slovak Environment Agency
Pietro Elisei, Urbasofia, Romania
17:00 – 17:30 Coffee break
17:30 – 18:30 Panel discussion – Questions for panellists:
Data driven (regional) management (towards sustainability) – fact or fiction?
What do we need, to be able to manage our regions as living parts of a common space, not as isolated parts of a fragmented territory?
Which are the appropriate tools for the objective assessment of a region’s attractiveness status and its (sustainable) development (hidden) potential?
Panellists:
representative of European Commission
Marie Petrová, Ministry of the Environment, Czech Republic
Tomaž Miklavčič, Ministry of Spatial Planning, Slovenia
Petr Holý, Vysočina Region, Czech Republic
Katharina Schleidt, DataCove, Austria
18:30 – 18:45 Closing of the Attractive Danube kick off conference, Winning ceremony
Filled in questionnaires will be collected at the registration desk till 6 .m. Winners of the prizes have to be present in the conference room at the time of the winning ceremony.
19:00 Social event
Program is subject to change

Wednesday/Středa 15.2. 2017 Day 2 (CS/SK) /Den 2 (CS/SK)
INSPIRUJME SE…UDRŽITELNOSTÍ
09:00 – 10:30 INSPIREm k udržitelnému rozvoji
Michal Broža, Informační centrum OSN v Praze
Marie Petrová, Ministerstvo životního prostředí
Jarmila Cikánková, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Jan Helebrant, Státní úřad radiační ochrany v. v. i.
10:30 – 11:00 Přestávka
11:00 – 13:00 (INSPIRE) data dostupná a kvalitní
Jiří Kvapil, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Peter Deák, Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Jan Votrubec, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Robert Tomas, DG JRC, Evropská komise
Tatiana Horecká, Slovenská inšpekcia životného prostredia
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 15:30 (INSPIRE) data a praxe udržitelného rozvoje
Tereza Kalinová, město Litoměřice
Mariana Hurná, Mestský úrad v Prešove
Lukáš Makovský, Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy
Oldřich Sklenář, Kraj Vysočina
15:30 – 16:00 Přestávka
16:30 – 17:30 Státem garantovaná data a jejich využití
Kateřina Konečná, Ministerstvo vnitra
Stanislav Šťastný, Hana Trávníčková, Ekotoxa s.r.o.
Erich Pacola, Slovenská agentúra životného prostredia
Eva Pauknerová, Český úřad zeměměřický a katastrální
17:30 Závěr konference, slosování dotazníků o zajímavé ceny
Dotazníky bude možné odevzdat během celého dne u registrace. Věcné ceny obdrží pouze účastníci přítomni v sále v době slosování.
17:45 – 18:30 Závěrečný přípitek
Změna programu vyhrazena