2019 – INSPIRUJME SE…

O KONFERENCI 2019

Prostredníctvom infraštruktúry pre priestorové informácie (INSPIRE) by mali byť do roku 2020 sprístupnené priestorové údaje poskytujúce informácie zo širokého spektra INSPIRE tém. Ich existencia by mala byť zdokumentovaná prostredníctvom popisných informácií – metaúdajov. Prístup k týmto informačným zdrojom by mal byť zabezpečený prostredníctvom sieťových služieb, ktoré umožnia ich zobrazenie, prípadne uloženie ich obsahu pre užívateľov. V neposlednom rade by tieto priestorové zdroje mali byť harmonizované pre dosiahnutie požadovanej miery interoperability – ktorá by mala zabezpečiť ich porovnateľný význam a ľahšie využitie v rámci celej Európskej únie. Podtitul tohtoročnej konferencie je venovaný témam sprístupnenia a využitia priestorových údajov a služieb. Napriek vyššie uvedenej vízii je zrejmé, že v oblasti sprístupňovania digitálneho priestorového obsahu existujú výrazné bariéry a medzery. Tie sú zrejmé od absentujúcich, neúplných prípadne neaktualizovaných metaúdajov, cez obmedzený počet sieťových služieb, ich nedostatočný súlad a kvalitu až po veľmi nízky objem harmonizovaných priestorových údajov. Mnohí poskytovatelia majú napriek úsiliu problémy zabezpečiť komplexné legislatívne a technologické požiadavky. Tento stav výrazne ovplyvňuje možnosti využitia priestorových zdrojov tam, kde sú potrebné a ich aplikácia prináša priame aj nepriame prínosy. To sa prejavuje na obmedzenej ponuke, ktorá nedokáže stimulovať výraznejšiu užívateľskú komunitu. Chceme predstaviť príklady využitia, ktoré nás zaujali a radi privítame podobné príklady aj od Vás (vrátane tých, kde Vám využitie údajov žalostne chýba). Pre zabezpečenie naplnenia potenciálu INSPIRE bude preto potrebné posilniť obe cieľové skupiny, k čomu chce prispieť aj toto podujatie. Príďte sa preto s nami podeliť o vaše skúsenosti a inšpirovať tak niekoho ďalšieho.

Budeme sa na Vás tešiť v priestoroch Hotela Sorea Trigan na Štrbskom plese v dňoch 8. a 9. 10. 2019.

Organizačný tím MŽP SR a CENIA
UTOROK 8. 10. 2019
09:00–12:00 Registrácia
10:00–10:15 Otvorenie konferencie
Úvodné slovo SR
Eva Rusnáková, Ministerstvo životného prostredia SR
Úvodné slovo ČR
Miroslav Havránek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Anna Pasková, Ministerstvo životního prostředí ČR
10:15–12:00 INSPIRE včera, dnes a zítra…
Robert Konrad, DG ENV, Európska komisia
Jitka Faugnerová, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Martin Tuchyňa, Ministertvo životného prostredia SR
Kinga Dombiová, Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Jiří Poláček, Český úřad zeměměřický a katastrální
Marek Hudák, Miloslav Michalko, Prešovský samosprávny kraj
12:30–13:30 Obed
13:30–15:00 Bez dát nie je stratégií, alebo je to inak?
Milan Andrejkovič, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Eva Kubátová, Ministerstvo vnitra České republiky
Anna Pasková, Ministerstvo životního prostředí ČR
Miroslav Havránek, CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Andrej Hajduch, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
15:00–15:30 Prestávka
15:30–17:00 Geodáta v akcii
Bohdan Baron, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Mariana Hurná, Město Prešov
Drahomíra Zedníčková, Vladimír Plšek, TopGis Brno
Slavomír Celer, Štátná ochrana prírody
17:00 Ukončenie programu prvého dňa, zlosovanie dotaznikov z prvého dňa
20:00–24:00 Spoločenský večer

STREDA 9. 10. 2019
8:30–9:30 Ranná inšpiratívna prechádzka
10:00–12:00 Harmonizace není legrace
Peter Deák , Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Brázda Jiří, Skokanová Eliška, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Jana Kučerová, Ministerstvo vnitra ČR
Pavel Junek, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Veronika Kůsová, Český úřad zeměměřický a katastrální
12:00–12:15 Prestávka
12:15–13:00 Tatranská dielňa à la workshop
13:00–14:00 Obed
14:00–15:00 Podpora využití geodat
Martin Gális, Ministertvo životného prostredia SR
Martin Dobiáš, Lutra
Lenka Janatová, Helena Plachá, Leona Vlasáková, Český hydrometeorologický ústav
Milo Ofúkaný, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
15:00–15:30 Prestávka
15:30–17:00 Geodáta v akci
Ján Horecký, SPOJENÁ ŠKOLA sv. Františka z Assisi
Peter Pastorek, Geomodels Slovakia
Paul Dubsky, VERB Group s.r.o.
Martina B. Paulíková, Marek Žiačik, Nadácia Ekopolis
17:00 Ukončenie programu druhého dňa, zlosovanie dotaznikov z druhého dňa
PŘEHLED ABSTRAKTŮ KE STAŽENÍ ZDE
FINÁLNÍ PROGRAM KE STAŽENÍ ZDE